Вівторок, 31.03.2020, 02:05
Приветствую Вас Гость | RSS

Маріупольський навчально-виховний комплекс "Ліцей-школа № 48"

Ласкаво просимо!
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Охорона праці

                       

ГУ Держпраці про організації та проведення

Дня охорони праці у 2019 році інформує

 

За ініціативою Міжнародної організації праці (МОП) для привернення уваги світової спільноти до питань охорони праці та випадків смертельного травматизму на робочому місці щорічно, починаючи з 2002 року, понад 100 країн світу квітня відзначають Всесвітній день охорони праці.

Указом Президента України від 18 серпня 2006 року №685/2006 день об’єднання людей навколо проблеми збереження життя і здоров’я працівників офіційно визнаний в Україні - 28 квітня. Наша держава разом з усім світом відзначатиме 28 квітня Всесвітній День охорони праці. Разом ми маємо замислитись над гострою проблемою збереження життя і здоров’я працівників та формування культури охорони праці в Україні.

За рекомендацією Міжнародної організації праці у 2019 році День охорони праці відзначатиметься під гаслом «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці». Застосування своєчасних та точних даних про нещасні випадки та професійні захворювання дозволяє впевнено визначити нові виклики та загрози, що постають перед охороною праці, ідентифікувати небезпечні галузі, розробляти превентивні заходи, а також впроваджувати державну політику, регіональні системи та програми, спрямовані на поліпшення стану промислової безпеки на всіх рівнях, від загальнодержавного до окремих підприємств. Це дає змогу країнам досягти ліпших показників ефективності національної системи охорони праці та впевнено визначати пріоритети майбутнього. Систематизація даних про професійні захворювання та нещасні випадки на виробництві суттєво допомагає у запобіганні нових трагедій та аварій на виробництві. Тому вкрай важливо поліпшувати системи реєстрації та повідомлення про нещасні випадки, що сталися на виробництві.

Фахівцями Головного управління розпочата робота з підприємствами, організаціями та установами щодо привернення уваги працівників до питань безпеки та гігієни праці на робочому місці, запропоновано керівникам підприємств розробити відповідні заходи. На основі пропозицій, що надходять від підприємств, профспілок та громадських організацій складається узагальнений робочий план заходів з проведення в області квітневого місячника, присвяченого Дню охорони праці. Новини про хід місячника, а також матеріали загальних питань щодо реалізації державної політики в галузі охорони праці, будуть розміщені на веб-сайті Головного управління та у засобах масової інформації.

Залучайтеся до квітневого місячника та працюйте безпечно!

Звернення

організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році

заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

Шановні колеги!

Відповідно до Указу Президента від 18.08.2006 №685/2006, Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, визначено Днем охорони праці в Україні.

За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз цьогорічного Всесвітнього дня охорони праці – «Оптимізація збору та використання даних з охорони праці».

Найперспективнішою моделлю економічного зростання України є прискорення її інтеграції у світові торговельно-економічні та фінансові структури. Знайти своє достойне місце в рейтингу розвинених країн наша країна зможе лише завдяки функціонуванню системи збору реальних, вірогідних, загальновизнаних безпекових показників трудової діяльності громадян.

Травматизм на виробництві є важливою, але недостатньо усвідомленою проблемою нашого суспільства, для розв’язання якої потрібні систематичні та всебічні зусилля. За офіційними даними, у середньому щороку на виробництві гинуть 400 осіб і 5 тис. травмуються, зокрема більш ніж 1 тис. жінок. Приблизно 500 працівників стають інвалідами.

Показово, що співвідношення показників загального травматизму і травматизму зі смертельними наслідками в Україні не відповідає закономірностям, що є у світі. Частота випадків смертельного травматизму в Україні вища і становить майже 7% від загальної кількості травмованих, водночас як у країнах Заходу вона дорівнює 0,08–0,12%. Це можна пояснити нереєструванням значної кількості виробничих травм. Істотні труднощі та перешкоди виникають під час порівняння таких статистичних даних у країнах світу. Це зумовлено відмінностями між законодавствами різних країн, їхніми правилами та системами класифікації, особливостями збору даних і підготовки статистичної документації.

Крім того, у статистиці виробничого травматизму не враховано осіб, які працювали за цивільно-правовими угодами, оскільки ці показники потрапляють у категорію випадків, не пов’язаних з виробництвом.

Необхідність об’єктивної оцінки умов праці за факторами небезпеки зумовлена в Україні законодавчою нормою, яка зобов’язує роботодавця інформувати працівників про умови праці на робочому місці, в яких вони здійснюватимуть чи здійснюють трудову діяльність, про всі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що реально чи потенційно можуть впливати на них і спричиняти відповідні негативні наслідки, загрожувати їхньому життю та здоров’ю.

Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці і травматизм на виробництві є об’єктивним підґрунтям для здійснення аналізу всіх аспектів травматизму й розроблення фахівцями заходів з профілактики на рівні підприємств, регіонів і держави. Оптимізація та підвищення точності збору даних з використанням новітніх інформаційних систем дасть змогу чіткіше визначати пріоритети в державній політиці у сфері охорони праці, раціонально використовувати людські та матеріальні ресурси й підвищувати рівень безпеки на виробництві.

Водночас для України важливим завданням є налагодження системи широкого доступу до даних про стан охорони праці, виробничий травматизм і професійні захворювання на рівні регіонів, фондів соціального страхування та держави. Відкритість і доступність такої інформації значно підвищить ефективність використання даних та культуру профілактики й сприятиме створенню безпечних робочих місць. На цьому наголошено в Глобальній стратегії з безпеки та гігієни МОП / ILO-OSH 2003 Global Strategy on Occupational Safety and Health, яку Міжнародна організація праці ухвалила 2003 року.

Фактично в усіх країнах світу й міжнародних організаціях дослідження (аналіз) та оцінку ризиків для життя і здоров’я працівників розглядають як основний механізм профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності. Ефективне впровадження цього механізму у вітчизняну практику управління охороною праці можливе лише за наявності статистичних даних, що відображають реальний стан виробничого травматизму в Україні. Особливо це стосується використання кількісних методів оцінювання виробничого та професійного ризиків.

На міжнародному рівні уніфікація національних систем реєстрації й повідомлення даних про безпеку та гігієну праці дасть змогу зосередити спільні зусилля на виконанні завдань, визначених у стратегії ООН Цілі сталого розвитку 2016–2030. Зокрема, завдання «Захищати трудові права і сприяти забезпеченню надійних і безпечних умов праці для всіх трудящих, включаючи трудящих-мігрантів, особливо жінок-мігрантів, та осіб, які не мають стабільної зайнятості» окреслено в Цілі 8 «Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх».

Затверджую:

Директор НВК "Ліцей-школа № 48"

________________Л.С.Борисенко

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

в НВК "Ліцей-школа № 48" з відзначення Дня охорони праці в Україні у 2019 році

під девізом: «Оптимізація збору та використання даних з охорони праці»

п/п

Зміст заходів

Строк

виконання

Виконавці

  1.  

Провести збори трудового колективу під девізом: «Оптимізація збору та використання даних з охорони праці».

28 квітня

Директор НВК "Ліцей-школа № 48" Л.С.Борисенко

  1.  

Проведення уроку «28 квітня – Всесвітній день охорони праці» для учнів НВК "Ліцей-школа № 48", спрямованого на роз’яснення причин виникнення стресу на роботі та їх запобігання.

24 квітня

Класні керівники

  1.  

Оновити (створити) куточки, стенди, з питань охорони праці, наповнити тематичними матеріалами: «Оптимізація збору та використання даних з охорони праці».

квітень

Заступник директора з НВР

Іваненко О.М.,

Класні керівники

  1.  

Організація та проведення в НВК "Ліцей-школа № 48" конкурсів на найбезпечніше робоче місце, кращих за показниками безпеки праці працівника.

квітень - травень

Заступник директора з НВР

Іваненко О.М..

  1.  

Видання тематичних стінівок «Охорона праці», «Технополіс» висвітлення на сайт НВК "Ліцей-школа № 48" матеріалів щодо проведення Дня охорони праці.

квітень - травень

Заступник директора з НВР

Іваненко О.М..

Класні керівники

  1.  

Організація, тренінгів, семінарів та нарад, засідань за «круглим столом», дебатів, конференцій, форумів, проведення роз’яснювальної роботи із залученням медичних працівників (психологів) з метою визначення поняття стресу та його впливу на продуктивність праці та бізнес в цілому.

квітень - листопад

Заступник директора з НВР

Іваненко О.М.

Практичний психолог Кротовська Л.І.

Медичний працівник

  1.  

Проведення заходів з управління стресами в закладах освіти, визначення психосоціальних ризиків, їх оцінка, документування, обговорення, підготовка до дій, вжиття превентивних заходів

квітень-листопад

Практичний психолог Кротовська Л.І.

  1.  

Організація та проведення спортивних змагань, присвячених Дню охорони праці.

квітень - травень

Вчителі фізичної культури

  1.  

Виставка дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» з нагоди Дня охорони праці в Україні у 2019 році.

квітень

Заступник директора з НВР

Іваненко О.М.

Педагог-організатор Стіжко А.С.

Класні керівники

Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Березень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Copyright MyCorp © 2020
uCoz