П'ятниця, 26.02.2021, 10:24
Приветствую Вас Гость | RSS

Маріупольський навчально-виховний комплекс "Ліцей-школа № 48"

Ласкаво просимо!
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Правила внутрішнього розпорядку

             Правила внутрішнього  розпорядку для учнів Маріупольського НВК       «Ліцей-школа№48»

 

                                        1. Загальні    положення

1.1. Справжні правила внутрішнього розпорядку для учнів (далі - Правила), розроблені відповідно до   Констітуції України,Закону про освіту, Конвенції про права дитини, Статута  ліцею.

1.2.  Правила встановлюють навчальний розпорядок для учнів ліцею, визначають основні норми і правила поведінки в будівлі ліцею, на території ліцею, а також на всіх позашкільних заходах за участю учнів ліцею.

1.3. Цілі   :

Створення умов для забезпечення безпеки учнів під час навчального процесу, підтримання дисципліни і порядку в ліцеї і на його території для успішної реалізації цілей і завдань освітнього процесу, визначених Статутом ліцею.

1.4. Завдання   Правил:

- Створення сприятливої   робочої обстановки, необхідної для організації навчально-виховного процесу,

- Забезпечення успішного освоєння учнями освітніх програм,

- Виховання поваги до особистості, її прав,

- Розвиток культури поведінки і навичок спілкування учнів, підготовка учнів   до відповідального життя у вільному суспільстві, їх соціалізація,

 - Підтримання в ліцеї порядку, заснованого на свідомому  відношенню до ді сципліни, принципах толерантності і демократичних засадах організації навчального процесу;

1.5. Дисципліна в ліцеї підтримується на основі поваги людської гідності всіх учасників навчально-виховного процесу. Застосування методів фізичного та психологічного насильства в ліцеї неприпустимо.

1.6. Ці Правила є обов'язковими для всіх учнів ліцею та їхніх батьків (законних представників), вони діють на всій території ліцею та поширюються на всі заходи за участю учнів ліцею. Невиконання даних Правил може служити підставою для вжиття заходів дисциплінарного стягнення, аж до відрахування учня з ліцею. При прийомі учня до ліцею адміністрація зобов'язана ознайомити його і його батьків (законних представників) з цими Правилами.

1.7. Ці  Правила розміщуються в ліцеї на видному місці (на інформаційних стендах) для загального ознайомлення, а так само розміщуються в мережі Інтернет  на офіційному сайті ліцею.

                                            2. Права учнів ліцею:

2.1. Учням ліцею, відповідно до Закону про освіту, надаються академічні права на:

- Надання умов для навчання з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку і стану здоров'я, в тому числі отримання соціально-педагогічної і психологічної допомоги, безкоштовної психолого-медико-педагогічної корекції;

- Навчання за індивідуальним навчальним планом, в тому числі прискорене навчання, в межах освоюваної освітньої програми в порядку, встановленому локальними нормативними актами;

- Вибір факультативних  і елективних (обираються в обов'язковому порядку) навчальних предметів, курсів, дисциплін  з переліку, який пропонує ліцеєм, після отримання основного загальної освіти;

- Залік ліцеєм, в установленому ним порядку, результатів освоєння учнями навчальних предметів, курсів, дисциплін , практики, додаткових освітніх програм в інших організаціях, що здійснюють освітню діяльність;

- Повага людської гідності, захист від усіх форм фізичного і психічного насильства, образи особистості, охорону життя і здоров'я;

 - Свободу совісті, інформації, вільне вираження своїх поглядів і переконань;

- Канікули - планові перерви при отриманні освіти для відпочинку та інших соціальних цілей відповідно до законодавства про освіту та календарним навчальним графіком;

- Участь в управлінні ліцеєм в порядку, встановленому його Статутом;

- Безкоштовне користування бібліотечно-інформаційними ресурсами, навчальної, наукової базою ліцею;

- Користування в порядку, встановленому локальними нормативними актами, лікувально-оздоровчої і нфраструктурою, об'єктами спорту ліцею;

- Розвиток своїх творчих здібностей та інтересів, включаючи участь в конкурсах, олімпіадах, виставках, оглядах, фізкультурних заходах, спортивних заходах, в тому числі в офіційних спортивних змаганнях, і інших масових заходах;

- Заохочення за успіхи в навчальній, фізкультурній, спортивній, суспільній, науковій, науково-технічній, творчой, експериментальній та інноваційной діяльності;

 2.2. Учні ліцею мають право на заходи соціальної підтримки та стимулювання.

2.3. Учні ліцею мають право на відвідування за своїм вибором заходів, які проводяться в ліцеї, і не передбачені навчальним планом, в порядку, встановленому локальними нормативними актами.

2.4. Учні ліцею мають право на участь у громадських об'єднаннях, створених відповідно до законодавства України, а також на створення громадських об'єднань  в установленому законами України порядку.

                       3. Обов'язки та відповідальність учнів ліцею

3.1. Учні ліцею зобов'язані:

 - Сумлінно освоювати освітню програму, виконувати індивідуальний навчальний план, в тому числі відвідувати передбачені навчальним планом або індивідуальним навчальним планом навчальні заняття, здійснювати самостійну підготовку до занять, виконувати завдання, дані педагогічними працівниками ліцею в рамках освітньої програми. У разі пропуску занять, учень представляє класному керівнику довідку медичного закладу або пояснювальну записку( У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ НЕ БІЛЬШЕ ДВОХ ДНІВ )  батьків (осіб, які їх замінюють) про причину відсутності;

- Виконувати вимоги Статуту ліцею, цих Правил та інших  нормативних актів з питань організації та здійснення освітньої діяльності;

- Дбати про збереження та про зміцнення свого здоров'я, прагнути до морального, духовного та фізичного розвитку і самовдосконалення;

- Поважати честь і гідність інших учнів та працівників ліцею, не створювати перешкод для отримання освіти іншими учнями;

- Дбайливо ставитися до майна ліцею;

- Перебувати в ліцеї протягом навчального часу. Покидати територію ліцею в урочний час допускається тільки з дозволу класного керівника або чергового адміністратора;

- Вирішувати спірні і конфліктні ситуації мирним шляхом, на принципах взаємної поваги, з урахуванням поглядів учасників спору. Якщо таке неможливо, - звертатися за допомогою до класного керівника, адміністрації ліцею, службам супроводу;

- Стежити за своїм зовнішнім виглядом, дотримуватися в одязі ділового стилю, передбаченого У ЛІЦЕЇ .

3.2. Учням ліцею забороняється:

- Пропускати навчальні заняття без поважних причин;

- Здійснювати протиправні дії;

- Приносити в ліцей і на його територію зброю, вибухові, хімічні, вогненебезпечні речовини, тютюнові вироби, спиртні напої, наркотичні та інші психо-активні речовини, токсичні речовини і отрути, використовувати їх;

- Палити в будівлі, на території ліцею та на відстані ближче 50 метрів від нього.

- Використовувати ненормативну лексику, нецензурно лаятися;

- Приходити до ліцею в брудному, м'ятому  одязі, порушувати нормативні акти ліцею про вимоги до одягу учнів в ліцеї;

- Ходити по ліцею без необхідності в верхньому одязі і головних уборах;

- Грати в азартні ігри, проводити операції спекулятивного характеру;

- Застосовувати рукоприкладство (нанесення побоїв, побиття);

- Використовувати погрози, залякування, шантаж;

- Застосовувати заходи і способи морального знущання, підкреслювати фізичні недоліки, ображати (обзивати) учасників освітнього процесу:

- Займатися вимаганням;

- Красти;

- Псувати майно ліцею та майно учасників освітнього процесу; - порушувати інші  пункти правил  та  актів ліцею.

3.3. За невиконання або порушення Статуту ліцею, цих Правил та інших локальних нормативних актів з питань організації та здійснення освітньої діяльності до учнів можуть бути застосовані заходи дисциплінарного стягнення - зауваження, догана, відрахування з ліцею.

3.3.1. Заходи дисциплінарного стягнення не застосовуються до навчаються за освітніми програмами початкової загальної освіти, а також до  учнів навчаються з обмеженими можливостями здоров'я (з затримкою психічного розвитку та різними формами розумової відсталості).

3.3.2. Не допускається застосування заходів дисциплінарного стягнення до учням під час їх хвороби, канікул.

3.3.3. При виборі заходів дисциплінарного стягнення ліцей враховує тяжкість дисциплінарного проступку, причини та обставини, за яких вчинено, попередню поведінку учня, його психофізичний і емоційний стан, а також думка Опікунської ради ліцею.

                                   4. Про заохочення учнів

4.1. Учні ліцею заохочуються за:

- успіхи в навчанні;

- Участь і перемогу в навчальних, творчих і спортивних змаганнях, олімпіадах;

- Суспільно-корисну добровільну діяльність;

- Відмінну поведінку.

4.2. Ліцей застосовує такі види заохочень:

- Оголошення подяки;

- Нагородження почесною грамотою або листом подяки;

- Нагородження цінним подарунком;

- Нагородження листом подяки батьків (законних представників) учня.

4.3. Заохочення застосовуються директором ліцею за поданням Педагогічного Ради ліцею, класного керівника, також відповідно до положень про проведення в ліцеї конкурсов  і змаганнь і оголошуються в наказі по ліцею. Заохочення застосовуються в обстановці широкої гласності, доводяться до відома учнів та працівників ліцею, батьків (законних представників), публікуються в шкільного друку та (або) на сайті ліцею.

                 5. Єдині педагогічні вимоги до учнів ліцею

5.1. Правила відвідування ліцею:

5.1.1. Приходити до ліцею слід за 10-15 хвилин до початку уроків у чистому, вигладженому  одязі  встановленого ліцеєм ділового стилю, мати охайний вигляд і акуратну зачіску.

5.1.2. Необхідно мати з собою щоденник учня ліцею та всі необхідні для уроків  приладдя

5.1.3. Увійшовши до ліцею, учні  одягають змінне взуття.

5.1.4. Після закінчення занять покинути заклад, дотримуючись правил ввічливості.

5.2. Вимоги до зовнішнього вигляду учнів ліцею:

У ліцеї існують єдині вимоги до одягу учнів за освітніми програмами початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти, встановлені локальним нормативним актом ліцею. Зовнішній вигляд і одяг учнів ліцею повинні відповідати загальноприйнятим в суспільстві нормам ділового стилю і носити світський характер.

ВИМОГИ  ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ЛІЦЕІСТА:

Дівчата: чорний класичний костюм (строгий піджак приталеного силуету , пряма юбка до колін),  біла блузка з коміром під краватку, при холодних погодних умовах допускаються класичні брюки прямого або приталеного силуету, туфлі на низьких  або не більше 7 см підборах, однотонні: колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки Волосся акуратно підібрані .       Макіяж,  великі ювелірні вироби  та   , біжутерія   забороняються

Хлопці: чорний класичний костюм,  біла  рубаха  з коміром під краватку, класичні туфлі, спортивне взуття не допускається.

Вимогами  до зовнішнього вигляду ліцеїста заборонені: пірсинг, татуювання,( або    видимі пірсинг, татуювання  , або відкриті для огляду   пирсінг, татуювання)   косметичний манікюр, емблеми, символи, зачіски субкультур, знаки недержавних об'єднань і організацій

5.3. Вимоги до поведінки на уроці:

5.3.1. Учні займають свої місця за навчальним столом (партою) в кабінеті так, як це встановлює класний керівник або вчитель по предмету, з урахуванням психофізіологічних особливостей учнів.

5.3.2. Кожен учитель визначає специфічні правила при проведенні занять зі свого предмета, які не повинні суперечити нормативним документам. Ці правила обов'язкові для виконання всіма учнями.

5.3.3. Перед початком уроку учні повинні підготувати своє робоче місце і все необхідне для роботи на уроці. На уроці потрібно мати зошит для роботи, підручник чи інші передбачені для роботи на уроці засоби навчання.

5.3.4. Час уроку повинно використовуватися учнями тільки для навчальних цілей. Під час уроку учень не повинен відволікатися сам і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами.

5.3.5. Якщо учню необхідно вийти з класу, він повинен попросити дозволу вчителя.

5.3.6. При готовності поставити запитання або відповісти, - слід підняти руку і отримати дозвіл вчителя.

5.3.7. Учні повинні мати спортивну форму і взуття для уроків фізкультури.. При відсутності такого одягу  учні присутні на уроці, але до занять можуть бути не допущені.

5.3.8. Учні не повинні під час уроків користуватися мобільними телефонами / смартфонами та іншими пристроями, що не мають відношення до навчального процесу. Слід відключити і прибрати всі технічні пристрої (плеєри, навушники, ігрові приставки та ін.), Перевести мобільний телефон / смартфон в безшумний режим і прибрати його зі столу.

5.3.9. У разі запізнення на урок учневі слід постукати в двері кабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.

5.3.10. На першу вимогу вчителя (класного керівника) учень повинен пред'являтися щоденник. Будь-які записи в щоденниках учнями повинні виконуватися акуратно. Після кожного навчального тижня батьки учня (законні представники) ставлять свій підпис у щоденнику.

5.3.11. Учні встають в класі, коли входить педагог або інші старші особи;

5.3.12. За навчальним столом (партою) учневі слід сидіти спокійно, не розвалюватися, не обертатися.

5.3.13. Коли учня викликають до дошки, йому слід відповідати.

5.3.14. Виходити з навчального кабінету (класу) після занять можна лише після того, як педагог оголосить, що урок закінчено.

5.3.15. Звільнені на час від уроків фізкультури повинні бути присутніми на уроці.

5.3.16. Якщо учень під час навчальних занять відчув нездужання або біль, він повинен звернутися до педагога-предметника, класного  керівника або чергового адміністратора. Педагоги зобов'язані направити хворого учня на прийом до шкільного лікаря або викликати до ліцею медичних працівників і одночасно зв'язатися з батьками (законними представниками) учня.

5.3.17. Педагог і (або) черговий адміністратор може відпустити учня з занять тільки за заявою від батьків (законних представників).

5.4. Вимоги до поведінки на перерві:

5.4.1. Учні  використовують час перерви  для відпочинку.

5.4.2. При русі по коридорах, сходами, слід дотримуватися правого боку.

5.4.3. З метою розведення потоків учнів, які прямують по поверхах, для створення умов, що забезпечують їх безпеку, в ліцеї введено поняття сходи підйому (знаходиться ближче до спортивного залу) і сходи спуску (знаходиться ближче до актової зали). Підйом на поверхи в навчальні кабінети здійснюється по сходах підйому, а рух вниз на нижні поверхи - по сходах спуску.

5.4.4. Під час перерв не слід:

- Шуміти, заважати відпочивати іншим учням;

- Бігати сходами, поблизу віконних прорізів і в інших місцях, не пристосованих для ігор;

- Штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-яких проблем;

5.4.5. Учням слід виконувати вимоги чергового вчителя.

5.4.6. Якщо на підлозі приміщення ліцею учень побачив папір або інший засмічує предмет, йому слід підняти це і кинути в урну.

5.4.7. Учні відразу ж після дзвінка на урок входять в навчальний кабінет (клас) і займають своє місце.

5.4.8 .. Під час перерв (змін) навчаються заборонені всі дії, зазначені в пункті 3.2. цих Правил. Порушення пункту 3.2. тягне за собою застосування заходів, передбачених цими Правилами, Російським законодавством.

5.5. Вимоги до мовлення учнів:

5.5.1. Учням потрібно стежити за своєю мовою. Думки слід висловлювати чітко і ясно.

Учні не повинні вживати нецензурні слова і вирази. За грубість по відношенню до дорослих і своїх товаришів слід застосування заходів дисциплінарного стягнення.

5.5.2. У спілкуванні учні дотримуються норм ввічливості; звертаючись до кого-небудь з проханням, вони не забувають сказати «будь ласка», за надану послугу дякують.

5.6. Вимоги до поведінки в їдальні:

5.6.1. Учні дотримуються правил гігієни: входять в приміщення їдальні без верхнього одягу, ретельно миють руки перед їжею.

5.6.2. Учні обслуговуються в їдальні комплексним харчуванням і (або) в порядку живої черги можуть самостійно придбати їжу в буфеті, виконують вимоги працівників їдальні, дотримуються порядку при покупці їжі. Виявляють увагу і обережність при отриманні і вживанні гарячих і рідких страв.

5.6.3. Вживати їжу і напої, придбані в їдальні чи принесений з собою, дозволяється тільки в їдальні. Учні прибирають за собою столові прибори і порожню посуд після їжі.

5.6.4. Під час їжі учні не повинні смітити; їм слід не розмовляти, правильно користуватися столовими приборами, не псувати ложки і виделки.

5.6.5. У разі запізнення на урок після прийому їжі в їдальні учневі слід постукати в двері кабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.

5.6.6. Учні виконують вимоги чергового їдальні вчителя.

5.6.7. З метою впорядкування прийому їжі учнями ліцею та з метою уникнення створення в їдальні безладу, в ліцеї щорічно співробітником ліцею, відповідальним за харчування учнів, складається розклад відвідування їдальні класів для отримання гарячих сніданків в початковій школі і гарячих обідів для груп продовженого дня.

5.7. Вимоги до поведінки під час проведення позакласних заходів

5.7.1. Перед проведенням заходів навчаються проходять інструктаж з техніки безпеки.

5.7.2. Слід строго виконувати всі вказівки керівника / педагога при проведенні масових заходів, уникати будь-яких дій, які можуть бути небезпечні для власного життя і для оточуючих.

5.7.3. Учні повинні дотримуватися дисципліни, слідувати встановленим маршрутом руху, залишатися в розташуванні групи, якщо це визначено керівником / педагогом.

5.7.4. Учні строго дотримуються правил особистої гігієни, своєчасно повідомляють керівнику групи про погіршення здоров'я або травмі.

5.7.5. Учні повинні поважати місцеві традиції, дбайливо ставитися до природи, пам'яток історії та культури, до особистого і групового майну.

5.7.6. Забороняється застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, хлопавки, багаття та ін.), Влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних, піротехнічних та інших засобів, здатних до загоряння.

5.8. Вимоги до користування підручниками, навчальними посібниками, засобами навчання та виховання:

5.8.1. Учням ліцею безкоштовно надаються в користування на час отримання освіти підручники і навчальні посібники, а також при необхідності навчально-методичні матеріали, засоби навчання і виховання.

5.8.3. Користування підручниками і навчальними посібниками повинно бути акуратним, не допускається псування підручників та інших засобів навчання.

5.8.4. Учні організовано отримують підручники на початку навчального року і здають їх із закінченням поточного навчального року відповідно до режиму роботи бібліотеки.

                                    6. Режим занять учнів ліцею

6.1. Заняття в ліцеї проходять в 1 зміну.

6.2. Заняття починаються в 08. 00 годин.

6.3. Тривалість уроків - 45 хвилин, в 1-х класах - 35 хвилин, з січня - 45 хвилин. 6.4. Навчальні заняття йдуть за розкладом, який складає зам. директора з НВР і стверджує директор ліцею.

6.5. Заняття в об'єднаннях (гуртках)  проходять відповідно до розкладу.

6.6. У кожному класі в ліцеї класними керівниками проводяться класні години згідно з планом виховної роботи ліцею.

6.7. Культурно-масові виховні заходи в ліцеї проводяться згідно з планом виховної роботи в ліцеї.

6.8.Справкі з місця навчання учням і їх батькам (законним представникам) видаються в канцелярії ліцею.

6.9. Учнівські квитки можуть бути оформлені в канцелярії ліцею.

                                  7. Чергування учнів по ліцею

7.1. Чергування учнів по ліцею організовано відповідно до Положення про організацію чергування по ліцею.

7.2. Метою організації чергування в ліцеї є забезпечення безпечної діяльності ліцею, яка включає в себе:

- Нормальне і безпечне функціонування приміщень ліцею в ході освітнього процесу;

- Збереження шкільного майна та обладнання;

- Підтримання задовільного санітарно-гігієнічного стану приміщень та прилеглих до ліцею територій;

- Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку та Правил внутрішнього розпорядку для учнів;

- Збереження особистих речей учасників освітнього процесу;

- Відсутність в ліцеї сторонніх осіб і підозрілих предметів;

- Оперативне реагування та прийняття відповідних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

7.3. Організація чергування в ліцеї сприяє розвитку культури взаємин і почуття відповідальності за підтримання укладу життя ліцейського колективу.

7.4. Організація чергування створює умови для виховання в учнів ліцею почуття відповідальності за її стан, причетності до збереження приміщень ліцею та продовження кращих традицій ліцею.

7.5. Чергування в навчальний час здійснюється черговими класами, за розкладом, розробленим заступником директора з виховної роботи. У чергуванні по ліцею беруть участь ліцеїсти 5-х - 11-х класів зі своїми класними керівниками. Керують чергуванням черговий адміністратор, який здійснює контроль за чергуванням учнів та вчителів ліцею, вирішує виникаючі в ході чергування питання і конфліктні ситуації. За підсумками чергування черговий адміністратор дає оцінку чергування класу і виробляє записи в Журнал чергового адміністратора у випадках грубих порушень дисципліни учнями, псування майна ліцею, і т.п.

7.6. Чергування в приміщеннях школи (коридорах, рекреаціях, вестибюлі, їдальні) поряд з черговими учнями здійснюють чергові вчителі ліцею згідно із затвердженим директором ліцею графіком, складеним заступником директора з виховної роботи.

7.7. Тривалість чергування визначається навчальним розкладом чергового класу, чергових вчителів, а так само проведеними в ліцеї позаурочних заходів, які вимагають продовження чергування класу і вчителів на певних об'єктах ліцею.

7.8. Учні чергового класу зобов'язані дотримуватися цих Правил, вимоги до форми одягу і змінному взутті. Відзнакою чергового є бейдж з ім'ям, прізвищем і класом учня .

7.9. Класний керівник чергового класу організовує процес чергування класу по ліцею, бере безпосередню участь у розподілі посад чергових, здійснює контроль за чергуванням свого класу.

7.10. Основні вимоги до чергового класу:

- Своєчасна явка всіх учнів чергового класу – на чергування.

 Дотримання форми одягу ;

- Наявність підписаних бейджів у кожного з чергових учнів;

- Відповідальне ставлення до чергування по ліцею і якісне виконання своїх обов'язків протягом усього навчального дня;

- Присутність на своїх постах протягом всього часу чергування;

- Адекватна реакція на прохання персоналу школи;

- Порядок на закріплених за черговими постах;

- Активна позиція по відношенню до порушників шкільної дисципліни і порядку;

              

Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Лютий 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Copyright MyCorp © 2021
uCoz